семейный психолог одесса

Новини

15-12-2020

УНIВЕРСИТЕТЬСКI КАНДИДАТИ НА ПОСАДУ РЕКТОРА ОНУ ім. МЕЧНИКОВА

АНДРІЄВСЬКИЙ Сергій Михайлович, 1961 року народження. Доктор фізико-математичних наук, професор, директор НДІ «Астрономічна обсерваторія» ОНУ ім. Мечникова. Стаж роботи в ОНУ – 38 років, стаж педагогічної діяльності – 28 років. Автор понад 200 статей у наукових журналах. За базою даних «Web of Science» кількість посилань на статті професора С.М. Андрієвського складає близько 3000. Індекс цитування Гірша – 29. Співавтор навчального посібника та підручника із загальної астрономії для студентів ЗВО. Керував виконанням держбюджетних тем, учасник міжнародних наукових проєктів. Стажувався та працював за запрошенням у провідних наукових центрах Франції, Бразилії, США, Німеччини. Очолював кафедру астрономії ОНУ протягом десяти років. Є головою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій, головним редактором журналу «Odessa Astronomical Publications». Віце-президент Української Астрономічної Асоціації. Має почесні відзнаки МОНУ, міста й області, лауреат премії НАНУ, «Заслужений діяч науки і техніки України».

--------------

ТРУБА Вячеслав Іванович, 1967 року народження. Декан економіко-правового факультету ОНУ, кандидат юридичних наук, професор, «Заслужений юрист України». Спеціальність – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Тема кандидатської дисертації: «Правове регулювання цінних паперів в Україні». Стаж роботи в ОНУ – 27 років. Сфера наукових інтересів: проблеми цивільного та сімейного права. Під науковим керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій. Голова Вченої Ради економіко-правового факультету. В.I. Труба є членом Асоціації цивілістів України; Вченої Ради ОНУ; редакційної колегії фахових журналiв «Вісник ОНУ», «Правова держава». Економіко-правовий факультет ОНУ, який з 2006 року очолює В.І. Труба, входить в трійку лідерів серед факультетів ОНУ, разом з РГФ і МВПС, за кількістю студентів. Понад 1000 осіб навчаються на ЕПФ за п'ятьма спеціальностями.

-------------

ХМАРСЬКИЙ Вадим Михайлович, 1967 року народження. Проректор з науково-педагогічної роботи ОНУ ім. Мечникова, доктор історичних наук, професор. Стаж роботи в ОНУ – 31 рiк.

Захистив кандидатську (1994 р.) і докторську (2004 р.) дисертації з історії історичної науки на півдні України у ХІХ – на початку ХХ століття, здобув вчене звання професора (2006 р.). У 27 років став заступником декана історичного факультету з навчальної роботи. У 32 роки було обрано завідувачем кафедри історії України. У 2013 р. став проректором з науково-педагогічної роботи. Брав участь у різноманітних міжнародних проектах з колегами з Польщі, Чехії, США з питань академічної доброчесності, нової системи забезпечення якості тощо. К 150-рiччю ОНУ була створена музейна експозиція з історії ОНУ, вийшла друком безпрецедентна за обсягом «Iсторія унiверситету». Упродовж своєї науково-педагогічної діяльності написав понад 200 наукових праць, серед яких 17 книжок – 8 індивідуальних та колективних монографій, 9 навчальних видань та упорядкованих збірок. Підготував 6 докторів і 12 кандидатів наук. Голова Науково-методичної ради ОНУ імені І.І. Мечникова.

------------

ЯКУБОВЬКИЙ Сергій Олексійович, 1971 року народження. Доктор економічних наук, професор, зав. кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин ОНУ ім. Мечникова.

Автор понад 180 публікацій з питань міжнародного менеджменту та фінансів, європейської інтеграції. Є членом наукових рад двох європейських журналів – «Journal Global Policy and Governance» і «Journal Transition Studies Review», які індексуються у базі даних «Scopus». За 2015-2020 роки має 38 наукових публікацій, серед яких: 8 статей у журналах, що рецензуються у базах даних «Scopus» та «Web of Science». Є членом науково-технічної ради ОНУ ім. Мечникова; член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНУз питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного розвитку (2014-2018); голова Одеського осередку ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників». Брав участь у більш ніж 20 міжнародних проектах; був науковим дослідником i лектором у університетах США, Німеччини, Італії.

Версія для друку