семейный психолог одесса

Новини

14-03-2011

Скарби, пам'ятники, городища: доповіді наукової конференції

  Міжнародна конференція «IX Читання пам'яті професора П.О. Каришковського »зібрала на історичному факультеті ОНУ імені І. І. Мечникова 88 вчених з Білорусі, Молдови, Росії, Румунії, Польщі та Україні - фахівців з античної історії, медієвістики, археології та нумізматики. Конференція була приурочена до 90-річчя з дня народження професора Петра Каришковського і зібрала найбільшу кількість  учасників за час свого існування.
  «Масштаб особистості Петра Осиповича як вченого і людини бачиться краще на відстані, через час», - впевнена організатор конференції, завкафедрою історії стародавнього світу та середніх віків Одеського університету Ірина Немченко.
  У семи секціях конференції обговорювалося найширший спектр тем - від видобутку англійських каперів у другій половині XVI століття до археологічних досліджень останніх років. Одним з найбільш яскравих доповідей став виступ археолога з Тули к.і.н. Сергія Ярцева про сакральну захисту городища Белінське (Східний Крим) у пізньоантичний період. На думку дослідника, дитячі поховання по периметру городища були пов'язані з культом Матері-землі і несли охоронне значення. Мешканці цього поселення свідомо засипали деякі фортифікаційні споруди, поклавши охорону міста на магічне коло з поховань своїх рідних і близьких.
  Більшість доповідей конференції увійшли в 9-й том збірника «Стародавнє Причорномор'я».
  Конференція пам'яті професора П.О. Каришковського була організована зусиллями кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ОНУ імені І. І. Мечникова спільно з Одеським археологічним музеєм НАНУ, Відділом археології Північно-Західного Причорномор'я НАНУ та Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького.

Прес-служба ОНУ імені І.І. Мечникова

Версія для друку