семейный психолог одесса

Новини

06-05-2011

Вчені впливають на економіку

  Використання рекомендацій вчених-економістів – важливий крок у стимулюванні економічних реформ в Україні, вважає завкафедрою міжнародних економічних відносин ОНУ імені І.І. Мечникова професор Сергій Якубовський, відкриваючи III міжнародну конференцію «Економічна інтеграція як умова поліпшення добробуту в країнах СНД».
  «Стабілізація, зниження процентних ставок у банківській системі України за цей рік – результат врахування рекомендацій учасників нашої минулорічної конференції, – відзначив учений. – На жаль, всі пропозиції, пов’язані з податковим кодексом, не були взяті до уваги». За словами Сергія Якубовського, результати роботи на конференції вчених-економістів висилаються до облдержадміністрації, відповідні міністерства уряду України, Національний банк.
Цього року провідні економісти України, Росії, Чехії, Польщі та Угорщини зібралися в Одеському університеті, щоб на підставі досвіду країн Центральної та Східної Європи запропонувати програму дій уряду України, спрямовану як на підвищення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки, так і на зростання добробуту населення. Як зазначив Сергій Якубовський, саме ці країни двадцять років тому перебували в схожому становищі з Україною, а сьогодні вони, досягли значного покращення якості життя та зростання конкурентоспроможності національних економік, є повноправними членами Європейського Союзу.
  У шести секціях, присвячених аналізу тенденцій розвитку міжнародної економіки та факторів формування ефективної податкової, бюджетної і кредитно-грошової політики України, пролунало близько 100 доповідей. На думку експерта, серед найбільш цікавих матеріалів – аналіз функціонування фінансових систем країн Центральної та Східної Європи, порівняльні дослідження бюджетної та податкової політики країн СНД, пропозиції щодо реформування фінансової системи України, спрямовані на зниження частки тіньової економіки та значного зменшення відтоку капіталу в офшорні зони.
  Сергій Якубовський – доктор економічних наук, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМЕМ ОНУ, член комітету реформ при губернаторі Одеської області. Конференція проводиться в ОНУ імені І.І. Мечникова з 2009 року.

Прес-служба ОНУ імені І. І. Мечникова

Версія для друку