семейный психолог одесса

Новини

17-05-2010

У світлі освіти та науки

Большая Химическая
Е. В. Стрельцов
Е. М. Черноиваненко
М. А. Подрезова
И. Н. Коваль

  Під дахом старинної – Великої хімічної – аудиторії пролунали доповіді провідних науковців університету. Регламент конференції та навчальний розклад лекційних занять обмежили кількість доповідачів. Але фактично зміст науково-практичної конференції, присвяченої 145 річниці ОНУ «Університет та його місце у сучасному суспільстві» – результат роботи всіх без винятку «мечниковців».

   Доповіді конференції:
– Ак. В.А. Сминтина. Вступне слово.
– Д.ю.н., проф. Стрельцов Є.Л. «Розвиток юридичної освіти в університеті в новітній історії»,
– К.б.н., доц. Коваленко С.Г. «Біологічний факультет – історія, сьогодення, майбутнє»,
– Д.х.н., проф. Ракитська Т.Л. «Становлення та розвиток наукового напрямку «Екологічний каталіз» в Одеському університеті»,
– К.і.н., доц. Музичко О.Є. «Новоросійський університет в історії національних рухів кінця ХІХ – початку ХХ ст.»,
– Д.геогр.н., проф. Шуйський Ю.Д. «Розвиток геолого-географічних наук в Одеському університеті»,
– Д.політ.н., проф. Коваль І.М. «Соціально-політичні науки в Одеському університеті: проблеми і здобутки»,
– Д.філол.н., проф. Черноіваненко Є.М. «Університет та ідея універсального знання»,
– Д.політ.н., проф. Дунаєва Л.М. «Навчально-науковий комплекс «Школа-Коледж-Університет» ОНУ імені І.І. Мечникова: сучасний стан та перспективи розвитку»,
– Директор Наукової бібліотеки Подрєзова М.О. «Університетська бібліотека у мінливому світі освіти і науки».

Версія для друку