семейный психолог одесса

Новини

03-03-2012

Сенсори стануть розумнішими

  Газові сенсори нового покоління можуть з’явитися завдяки розробкам професора ОНУ імені І.І. Мечникова Ярослава Лепіха.+
  «Для підвищення інтелектуалізації сенсорів виникла потреба використання нових матеріалів, – відзначив Ярослав Лепіх. – В нашій роботі ми розробили і синтезували для сенсорів нові матеріали класу каліксаренів. Вперше було отримано дані про їхні структурні, електрофізичні та абсорбційні властивості».
  Каліксарени – клас речовин широкого спектру застосування із супрамолекулярною структурою, нанорозмірна архітектура яких формується на стадії синтезу і формування шаруватих структур. Сенсори газу як обов’язковий компонент газоаналізаторів широко застосовуються в промисловості, медицині, моніторингу навколишнього середовища.
  Сенсори на основі нових каліксаренів точніше розпізнають склад газів. Зі слів науковця, в роботі також були використані нові фізичні ефекти, які виникають при розповсюдженні поверхневих акустичних хвиль у шаруватих структурах. Це дозволить ефективніше налагодити зв'язок сенсорів з комп’ютерами, які опрацьовують інформацію.
  За підсумками дослідження, значимого як для розвитку інформаційних технологій, так і для фізики твердого тіла як науки, було видано монографію, більше десятка статей, отримано патент на винахід. Результати досліджень та розробок в області сенсорів ввійшли до складу комплексної роботи, за яку Держкомітет України прийняв рішення про присудження Ярославу Лепіху Державної премії України в області науки і техніки.
               
                                                                    Прес-служба ОНУ імені І.І. Мечникова

Версія для друку