семейный психолог одесса

Новини

16-06-2010

150 років тому народився Олександр Томсон – видатний лінгвіст і перший в Одесі дослідник фонетики

  Олександр Іванович Томсон – видатний лінгвіст і піонер фонетичних досліджень в Одесі, який заклав основи вірменознавства та присвятив багато досліджень російському та порівняльному мовознавству, народився 150 років потому – 15 червня 1860 року у родині лютеранина Іоганна Томсона, який служив лісничим неподалік Тарту. Матір майбутнього науковця звали Емілія. Вона була Естонкою та майже не говорила російською.
  Закінчивши у Петербурзі факультет східних мов курс санскритсько-перського розряду, у 1887 році Томсон захистив дисертацію на ступінь магістра: «Лінгвістичні дослідження», а через чотири роки, вже у Москві – дисертацію на ступінь доктора: «Історична граматика сучасної вірменської мови міста Тифліс». Після стажування у Парижі у 1897 році Томсон переїжджає до Одеси, де згодом стає ординарним професором, а потім – завідуючим кафедрою порівняльного мовознавства та санскриту Новоросійського Імператорського університету (сьогодні – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова). Він же створив при університеті кабінет експериментальної фонетики.
  Саме у період роботи в Одеському університеті Томсон звернувся до вивчення російської мови та порівняльної граматики слов’янських мов. Особливе місце у його дослідженнях займали питання історичного синтаксису. Багато часу науковець приділяв питанням правопису.
  Результатом цього напрямку досліджень Олександра Томсона став його підручник «Загальне мовознавство» (Одеса, 1909; Одеса, 1910, видання 2), який і досі є добре відомим. Цей підручник справив великий вплив на багатьох провідних лінгвістів початку століття, став улюбленою книгою викладачів вищих навчальних закладів дореволюційної Росії та основою розвідок з популяризація науки про мову серед населення.
  Наукову діяльність Олександр Іванович поєднував з викладацькою практикою. На його лекціях аудиторія завжди була наповнена вщент, а серед його слухачів особливе місце згодом посів Іосиф Моїсеєвич Тронський, який слухав у Томсона курс порівняльної граматики індоєвропейскьких мов та санскриту. Згодом Тронський став видатним істориком античної літератури, автором підручника з історії античної літератури, який було перевидано безліч разів.
  Михаїл Бахтин, видатний теоретик літератури, який з 1911 року навчався у Новоросійському університеті, пізніше розповідав: «Я пам’ятаю, чудовий був лінгвіст Томсон. Він був неперевершений лінгвіст... Ми навчалися та складали іспити за його підручником “Вступ до мовознавства”».
  Завдяки таланту та працьовитості, син ліфляндського лісничого Олександр Томсон «За заслуги перед Батьківщиною» отримав звання дійсного таємного статського радника, що у царській Росії відповідало генеральському чину. А 4 грудня 1910 року науковець став членом-кореспондентом Академії наук, що для лінгвістів було та залишається великою винятковістю.
  Олександр Томсон пішов з життя у 1935 році. Одеський університет здобув два факультети, на яких вивчаються теорія та практика мов більше ніж за десятьма спеціальностями. Однак дослідження першого фонетиста Одеси не втратили свою актуальність.

Прес-служба ОНУ імені І. І. Мечникова

Версія для друку