семейный психолог одесса

Фотогалерея

Архітекутра університету

Історія університету в будівлях, інтер'єрах, пам'ятниках.

Петрографо-мінералогічний музей

  Фонди Геолого-мінералогічного музею ОНУ імені І. І. Мечникова нараховують більше 10 тис. зразків мінералів і гірських порід, що відбивають речовинну сполуку Земної кори, дна Світового океану.
  Основу експозиційної частини музею становлять систематичні колекції мінералів і гірських порід. Окремо представлені тематичні експозиції по кристалографії, генетичній мінералогії, онтогенії мінералів, геохімії мінералів.
  Поряд із природними мінералами представлена експозиція великої групи синтетичних мінералів - аналогів природних і не мають аналогів у природі.
  Особливо виділяється колекція метеоритів. Представлено основні групи метеоритів - залізні, кам'яні й залізокам’яні.
  Серед них є метеорити, що впали в Одеській області. Це метеорити «Одесса» й «Гросслибенталь». Колекцію заснував професор Новоросійського університету Р. А. Прендель.
  Серед наукових колекцій особливу цінність представляє колекція залізомарганцевих утворень Тихого й Індійського океанів, зібраних в 80-х рр. під час наукових рейсів.

Зоологічний музей

Зоологічний музей ОНУ імені І. І. Мечникова – один з найстарших музеїв України. Основу музейної експозиції і фондів склали унікальні колекції професора О. Д. Нордмана, передані їм Ришельевскому ліцеєві ще в 1849 р.
  Перший куратор І. О. Маркузен не тільки відновив вивчення місцевої фауни, особливо морський, але й активно сприяв придбанню для музею нових препаратів. У 1865 р. їм було придбано багато експонатів із систематичних груп безхребетних, а крім них і опудала ссавців. З його ініціативи були куплені коштовні колекції екзотичних птахів (у тому числі 120 видів з острова Ява) і риби. У становленні музею активну участь приймали професори. І. І. Мечников, А. О. Ковалевский, Н. И.Бернштейн і ін.
  Під час окупації м. Одеси частина колекції зберігалася в університеті, а найбільш коштовні експонати були замуровані в нішах коридорів головного корпуса університету.
  Після Великої Вітчизняної війни колекція музею інтенсивно поповнюється. У 1949 р. був переданий китобоями 29-метровий кістяк синього киту, остаточно змонтований в експозиції до 100-річчю університету. У 70-х – 80-х рр. працівники музею Ю. А. Буянов, А. Б. Трескін і В. В. Заморів беруть участь у закордонних поїздках на судах Югрибпромрозвідки в Індійський океан відкіля привозять колекції коралів, тропічних риб і безхребетних.
  Сьогодні зоологічний музей займає 3 експозиційних зали загальною площею 1200 кв.м. Обсяг колекцій - 56 тис. одиниць збереження, з яких експонується 7,5 тис. експонатів. Щорічно кількість відвідувачів музею досягає 10 тисяч.

Палеонтологічний музей

  Палеонтологічний музей ОНУ імені І. І. Мечникова належить до 10 кращих палеонтологічних музеїв світу.
  Музей містить найбагатшу регіональну колекцію викопних останків, зібраних на півдні Східноєвропейської платформи (Україна та Молдова), та унікальні колекції викопної фауни та флори, які відсутні у багатьох інших палеонтологічних музеях світу.
  Найважливішими в колекції музею є сім повних кістяків хребетних тварин, які існували у нашому регіоні. Це кістяки мастодонту, трипалого коня, безрогого носорога, пліоценового верблюда, слона, печерного ведмедя, мамонта.
  Велику цінність мають кістяки мозозавра, іхтіозавра, повний кістяк морської лілії, що є величезною рідкістю, та унікальний скелет дінорніса.
  При музеї існує підземний палеонтологічний заповідник – кладовище вимерлих хребетних. Це представники ссавців із карстових печер понтічного вапняка міста Одеса. Експозиція „Фауна Одеських катакомб” представляє останки верблюдів, лисиць гієн, мастодонтів, ховрахів, борсуків, марабу, страуса та інших представників пліоценового віку.