семейный психолог одесса

Очолював університет у 1975-1987

Віктор Васильович Сердюк

  Випускник фізичного факультету Одеського університету, Віктор Васильович Сердюк пройшов шлях від старшого лаборанта кафедри експериментальної фізики до ректора університету. Він став автором 10 патентів на винаходи. Тематика винаходів дуже широка: від способу отримання фоточутливих плівок сульфіду кадмію до патенту на чутливий елемент газоаналізатора. Під керівництвом професора Сердюка в Одесі була сформована наукова школа дослідників фізики напівпровідників.
  У період ректорства Віктора Сердюка університет отримав статус провідного вузу України з науково-дослідної роботи. В університеті була відкрита докторантура. Щорічно прибуток від виконання госпдоговірної тематики становила більше 14 мільйонів рублів. На ці кошти було завершено будівництво корпусу гуманітарних факультетів на Французькому бульварі, побудовані нові корпуси студентських гуртожитків.